قیر قطران

قیر قطران-1

قیر قطران

اين نوع  قير بدلیل ماندگاری بیشتر و بی اثر بودن حلالها رو آن در جاهایی استفاده میگردد که احتمال ریزش حلال یا سوخت وجود دارد.بیشتری جایی که امکان استفاده دارد روکش آسفالت فرودگاه است و به دليل تشابه ظاهري و كاربرد مشابه با قير نفتي گاهي با يك اسم شناخته مي‌شوند. چون منبع تهيه اين نوع قير با قير نفتي متفاوت است، تركيب شيميايي و خواص فيزيكي متفاوتي دارد كه در نتيجه رفتاري متفاوت در هنگام استفاده (نوع بخارات متصاعد شده) و عملكرد در هنگام بهره برداری دارد. قطران يك واژه عمومي براي مايعاتي است كه از سوزاندن مواد آلي طبيعي مثل چوب يا ذغالسنگ و تقطير تخريبي آنها در غياب هوا مي‌باشد. دو نوع قير قطراني (Coal tar) با توجه به نوع فرآيند از سوزاندن يا كربنه كردن ذغالسنگ مي‌توان تهيه كرد. یکی از فرآيندها در oC1200 (Coke Oven Tar) انجام شده و قير بدست آمده داراي درصد بالايی از مواد آروماتيك مي‌باشد و فرایند ديگر در oC 600  (Low Temperature Tar) انجام می شود و درصد آروماتيكهاي آن پايين‌تر است. پس از سرد كردن بخارات حاصل و جداسازي، مايع باقيمانده كه Crude Tar ناميده مي‌شود تقطير جزء به جزء شده و پس از جداسازي برشهاي روغني، باقيمانده قير ذغالسنگ (Pitch) بدست مي‌آيد. قطران پالايش شده (Refined tar) از اختلاط Pitch با برشهاي روغني بدست مي‌آيد و در استاندارد BS داراي 8 گريد مختلف مي‌باشند.

موارد استفاده از قیر قطران

در عصر انقلاب صنعتي اروپا ذغالسنگ عمده‌ترين منبع تأمين كننده انرژي صنايع بوده و به همين دليل قیر قطران و pitch به مقدار زيادي توليد مي‌شدند ولي پس از پيدايش منابع گاز و نفت، ذغالسنگ كنار گذاشته شد و مصرف آن بسيار كاهش يافت. امروزه 90% از محصولات قطران و Picth در چهار كاربرد زير استفاده مي شوند:

1-راهسازي (Road Tar)

2- خاكه ذغال قالبي (Briquettin)

3- الكترودهاي ذغالي(Electrode Binder)

4-لعاب و روكش لوله‌ها (Pipe Enamels).

ولي استفاده از قير قطران تصفیه شده در جاده فقط محدود به مخلوط قير/قطران براي پوششهاي سطحي مي‌باشد. قيرهاي ذغالسنگي در اين مخلوط استفاده مي‌شوند كه در دماي پايين محلول‌تر و عملكرد بهتري داشته باشند. بطور كلي عقيده بر اين است كه چون خاصيت اسيدي Tar بالاست چسبندگي خوبي با مصالح ايجاد مي‌كند. بنابراين، خيس‌ كنندگي مصالح بهتر صورت گرفته و بهبود چسبندگي را خواهيم داشت. اما به دليل به مشكلات زيست محيطي قطران و با توسعه عامل‌هاي چسبندگي شيميايي استفاده از قیر قطران محدود شده است. گرچه استفاده ازقطران مي‌تواند به دليل تحت تأثير قرار گرفتن كمتر قطران نسبت به نشت روغن و گازوئيل در نواحي پاركينگ وسايل نقليه و موارد مشابه مورد توجه مي‌باشد. با اين همه نقص اصلي قطران را مي‌توان حساسيت حرارتي بيشتر آن نسبت به قير نفتي دانست.

ایمنی کار با قیر قطران

مخلوط قيرهاي نفتي و قطراني نيز قبل استفاده است. مواد قطراني در حالت مذاب مواد آروماتيك چند حلقه اي خطرناكي را وارد هوا مي كنند. با استفاده از قيرابه ها اين خطرات رفع شده و در عوض مقاومت بسيار بالاي مواد قطراني در برابر عوامل محيطي و چسبندگي فوق العاده آنها را به پوشش محافظتي قيري اعطا خواهد كرد. اين مقوله در حال حاضر در حال بررسي و پژوهش هاي تكميلي مي باشد

مقاله ها