قیر پلیمری

قیر پلیمری PG یا performance grade پی جی-1

قیر پلیمری PG یا performance grade پی جی

قیر پلیمری یا پی جی چیست؟از آنجائيكه قير به تنهايي هيچگاه از خواص فيزيكي مكانيكي كاملاً رضايت بخشي برخوردار نبوده است. از اينرو محققان همواره در تلاش هستند خواص قير را اصلاح نمايند. اصلاح خواص قير باعث بالا رفتن كيفيت آن و افزايش عمر سرويس‌دهي پوشش شده و در نتيجه هزينه‌هاي نگهداري و مرمت پوشش بنحو چشمگيري كاسته خواهد شد. عمده ضعف قيرها در موارد زير مي باشد. حساسيت بالا، كمي خاصيت كشساني، محدود بودن دامنه سرويس دهي از نظر دما، خواص مقاومت تنشي و بسياري موارد ديگر است. افزودني هاي مختلفي براي بهبود خواص قير بكار رفته است كه كه عمده آنها پليمري مي باشند. مهمترين اصلاح‌كننده‌هاي قير، پليمرها بخصوص لاستيكهاي گرمانرمي چون SBS و SIS و غيره مي‌باشد. از خواص قير پليمري مي‌توان به خاصيت چسبندگي عالي، عملكرد عالي در هر دو محدوده دماي بالا و پايين، خاصيت كشساني بسيار خوب، مقاومت بهتر در برابر روان شدن و تغيير شكل در دماي بالا، كاهش حساسيت دمايي، بهبود استحكام كششي و افزايش مدول سختي در دماهاي بالا اشاره کرد.

حمل قیر پلیمری PG یا performance grade پی جی

همانطور كه توليد ذخيره قير پليمري با توليد قيرهاي معمولي تفاوت دارد ذخيره و حمل آنها نيز با قيرهاي معمولي تفاوت دارد. در مورد نوع خاص قير پليمري خانواده SBS بايد به تفاوت و تجهيزات مربوطه اشاره كرد.

همانطور كه عموم اطلاع دارند در توليد قيرهاي اصلاح شده با SBS از يك مخلوط كن ويژه مجهز به آسياب كلوييدي استفاده مي شود. دليل اين كار پخش كردن ذرات بسيار ريز و متورم شده SBS‌ در زمينه قير مي باشد. ذرات كوپليمر پخش شده در قير در داخل خود قير را جذب كرده و يك محيط تقريبا يكنواخت از نظر ماكروسكوپي و ميكروسكوپي ايجاد مي كنند. اين پديده باعث ايجاد يك مخلوط داراي چگالي يكسان از نظر ميكروسكوپي مي شود. در يك فرايند تجاري استفاده از SBS‌ در اصلاح قير وارونگي فاز نيز در داخل مخلوط انجام شده و قير در داخل محيط پيوسته پليمر پخش مي شود. تمامي اين اتفاقات كمك مي كنند تا پليمر و قير با يكديگر بخوبي ممزوج شده و در زمانهاي نگهداري كوتاه مدت از يكديگر جدا نشوند. ولي به دليل ناسازگاري فيزيكي SBS و قير در مقياس مولكولي و جدايي فاز بخشهاي پلي استايرني از قير، در زمانهاي طولاني انبارداري و ذخيره حتي ذرات بسيار ريز به دليل اختلاف چگالي تمايل به جدايش فازي از قير دارند.

اصلاح قیر با پلیمر اس بی اس

به دلايل ياد شده در بند قبل تجهيزات بخصوصي جهت جهت ذخيره سازي يا حمل قيرهاي اصلاح شده با SBS مورد نياز مي باشند. در مورد ذخيره قيرهاي از اين نوع بايد از مخازني استفاده كرد كه افقي باشند و سطح مقطع آنها گرد نباشد (ترجيحا بيضوي باشد). دليل آن كاهش نيروي شناوري اعمال شده بر روي ذرات پليمر مي باشد. هرچه مخزن مرتفع تر باشد تمايل ذرات پليمر به جدايش و سرعت آنها در هنگام طي مسير در ارتفاع مخزن افزايش مي يابد. در ضمن در ارتفاع هاي زياد مخزن ذرات پليمر جدا شده شانس بيشتري براي برخورد با ذرات پليمر ديگر داشته و بزرگتر مي شوند. ذرات بزرگتر سرعت بيشتري نيز خواهند داشت و ذرات بيشتري را در مسير جذب خود خواهند كرد. مخازن ذخيره بايد دو جداره بوده و عايقكاري مناسب داشته تا حداقل حرارت را از دست بدهند. اين مخازن بايد به سيستم گرمايش روغن داغ مجهز باشند تا قادر باشند از سرد و منجمد شدن قير پليمري جلوگيري كنند. نصب و استفاده از يك پمپ سيركولاسيون هميشه به جلوگيري از جدايش پليمر از قير كمك مي كند.

از آنجا كه كليه مخازن حمل همگي بصورت افقي هستند، در مورد حمل قير پليمري شرايط تا اندازه بسيار زيادي مشابه تجهيزات نشان داده شده در شكلهاي 3-11 تا 3-14 مي باشد. يك اختلاف اساسي بين قيرهاي پليمري پرهيز از منجمد شدن قير در حين حمل مي باشد. در صورتيكه قير حاوي SBS جامد شود ذوب كردن يك توده وسيع از آن بصورت يكنواخت بدون از دست دادن خواص مفيد آن تقريبا غيرممكن است. پس يك سامانه مخزني جهت حمل قير اصلاح شده با SBS بايد مجهز به سامانه گرمايش روغن داغ باشد تا از سرد شدن اين نوع قير در طي مسير از محل توليد تا كارگاه يا كارخانه توليد آسفالت جلوگيري كند. اين موضوع در فصول سرد سال شدت بيشتري مي يابد. از طرفي ديگر، به دليل تمايل جدايش كوپليمر SBS از قير مذاب در طي مسيرهاي طولاني بهتر است يك پمپ سيركولاسيون دنده اي روي مخزن نصب شود تا در صورت لزوم به همگنسازي مخلوط اقدام شود. لازم به تذكر است كه در طي مسيرهاي كوتاه نيازي به هيچيك از تجهيزات ياد شده نمي باشد. در صورت لزوم اين پمپ جهت اندازه گيري مقدار برداشت از مخزن نيز مي تواند استفاده شود. به شرط آنكه قير به مجرد رسيدن به محل كارگاه مصرف شود. در شكل 3-15 شماي يك مخزن جهت حمل قيرهاي پليمري نشان داده شده است

مخزن حمل قیر با روغن داغ

آنالیز قیر پلیمری پی جی 

دمای قیر پلیمری پی جی

قیر پی جی

معيار دماي پايين (oC)

معيار دماي بالا (oC)

46-، 40-، 34-

46PG

46-، 40-، 34-، 28-، 22-، 16-، 10-

52PG

40-، 34-، 28-، 22-، 16-

58PG

40-، 34-، 28-، 22-، 16-، 10-

64PG

40-، 34-، 28-، 22-، 16-، 10-

70PG

34-، 28-، 22-، 16-، 10-

76PG

34-، 28-، 22-، 16-، 10-

82PG

 
مقاله ها
تگ ها