قیر راهسازی

صادارات و فروش قیر راهسازی 60/70 قیر 80/100 و انواع گریدهای نفوذی بسته بندی بشکه و جامبو-1

صادارات و فروش قیر راهسازی 60/70 قیر 80/100 و انواع گریدهای نفوذی بسته بندی بشکه و جامبو

شرکت توسعه فناوری آویژه تولید کننده انواع قیر راهسازی خالص شامل قیر 60/70 ، 80/100 ، قیر 90/130 و 160/220 میباشد.این شرکت سالانه بالغ بر 100000 تن انواع گرید و بسته بندی بشکه ، جامبو و فله به مقاصد 80 کشور صادر نموده و با داشتن نمایندگی توزیع در کشور امارات و عمان همچنین توان تحویل کالا از ان مبادی را دارد.

خواص قيرهاي راهسازی 60/70 80/100 40/50 و 90/130

سيستم درجه بندي نفوذي در اوايل قرن نوزدهم در سال 1902 براي مشخص كردن قوام قيرهاي نيمه جامد(Semi-solid) بكار برده شد. اين درجه بندي معمولا براي قيرهاي حاصل از باقيمانده برج تقطيراتمسفريك بوده كه بعدا تحت فرايندهايي مثل تقطير در خلا (Vacuum Distillation) ، تبديل يا شكست حرارتي (Thermal Conversion) ، اكسيداسيون جزئي با روش هاي مثل هوادهي قیر (Partial Oxidation)  و رسوب گذاري از طريق حلال (Solvent Precipitation or Deasphalting) قرار مي گيرد، مي باشد.تركيبي از اين فرايندها نيز مي تواند گريدهاي مختلفي از درجه بندي نفوذي را ارائه دهد.

قیر 60/70

قيرهاي راهسازی بر اساس نتايج آزمونهاي درجه نفوذ و نقطه نرمي دسته بندي مي شوند. رده بندي فقط  بر اساس محدوده نفوذ مي باشد، براي مثال، قير 60/70  درجه نفوذي بين 70 تا 60 و نقطه نرمي بين 48 تا oC52 دارد. دقت شود كه در هنگام رده بندي واحد درجه نفوذ بيان نمي شود. در جدول 4-1 خواص فيزيكي مربوط به انواع رده هاي مختلف قيرهاي نفوذي راهسازي را به همراه استانداردهاي مختلف مربوطه اروپايي نشان مي دهد. در جدول 4-2 مشخصات فيزيكي انواع قيرهاي توليدي شركت آویژه خاورمیانه آورده شده است.

بخش عمده قيرهاي نفوذي  قیر 60/70 است که در راهسازي مصرف مي شوند. در دو دهه آخر قرن بيستم در اغلب پروژه هاي راهسازي تمايل بيشتري به استفاده از قيرهاي سفت به دليل توليد آسفالتهاي با خواص بالاتر در مقايسه با قيرهاي نرم بوجود آمده است.

بدين ترتيب قيري كه درجه نفوذ بالايي داشته باشد قير نرم ناميده شده و در مناطق سرد بكار مي رود و بلعكس ، قيري با درجه نفوذ پايين ، قير سخت ناميده شده و براي شرايط آب و هوايي گرم بكار مي رود.

در طي سالهاي متمادي ارتباط بين خواص آزمايشگاهي قيرهاي راهسازی و عملكرد آنها در جاده مطالعه شده است. با افزايش بار ترافيك پيش بيني رفتار دراز مدت آسفالت و كارآيي آن اهميت بسيار زيادي پيدا مي كنند. كارآيي در جاده به عوامل بسياري مانند طراحي، ماهيت كاربرد و كيفيت هريك از اجزاء آسفالت بستگي دارد. از نظر حجمي قير در آسفالت در اقليت است ولي اين ماده نقش اساسي به عنوان بايندر ماندگار و تامين كننده خواص ويسكوالاستيك مخلوط آسفالتي دارد.

اگر چهار خاصيت ريولوژي، همچسبي، چسبندگي و ماندگاري در قير كنترل شوند قير كارآيي مناسبي در جاده خواهد داشت. خواص ريولوژيكي قير توسط درجه نفوذ و شاخص نفوذ مشخص مي شود. شركت شل با مطالعه ارتباط بين كارايي در جاده و خواص فيزيكي قيرهاي تجاري و نمونه سازي شده مجموعه اي از آزمايشها را براي تعيين كيفيت قير توسعه داده اند. با استفاده از 9 نتيجه آزمايش يك چند وجهي تشكيل داده مي شود QUALAGON ناميده مي شود.

آزمونهاي در اين چند وجهي بقيه عناصر كارآيي را پوشش مي دهند:

همچسبي: آزمون كشش پذيري در سرما

چسبندگي: آزمون مارشال مانده

ماندگاري: آزمون آون فيلم نازك گردان (پايداري اكسايشي)

نقطه جوش واقعي-كروماتوگرافي مايع گاز (فراريت)

آزمون بيرون زدن قطره اي (همگن بودن)

آزمونهاي ميداني (پايداري اكسايشي)

آنالیز انواع قیر راهسازی 60/70  80/100 درجه نفوذ 20 تا dmm330

مشخصات جدول 4-1

واحد

روش آزمون

رده

30/20

45/30

50/35

60/40

70/50

100/70

150/100

220/160

330/250

درجه نفوذ در oC25

0.1mm

EN 1426

30-20

45-30

50-35

60-40

70-50

100-70

150-100

220-160

330-250

نقطه نرمي

oC

EN 1427

63-55

60-52

58-50

56-48

54-46

51-43

47-39

43-35

38-30

مقاومت در برابر سخت شدگي، در oC 165

EN 12607-1 يا

EN 12607-3

– تغيير وزن، حداكثر ±

%

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.8

0.8

1.0

1.0

– درجه نفوذ پسماند، حداقل

%

55

53

53

50

50

46

43

37

35

– نقطه نرمي پس از سخت شدن، حداقل

oC

EN 1427

57

54

52

49

48

45

41

37

32

دماي اشتعال، حداقل

oC

EN22592

240

240

240

230

230

230

230

220

220

حلاليت، حداقل

% (m/m)

EN 12592

99.0

99.0

99.0

99.0

99.0

99.0

99.0

99.0

99.0

آنالیز انواع قیر راهسازی 60/70  80/100 درجه نفوذ 30 تا dmm120

مشخصات

واحد

روش آزمون

رده

40/30

50/40

70/60

100/85

120/100

چگالي در oC25/25

g/cm3

D-70

1.01-1.06

1.06-1.01

1.06-1.01

1.05-1.01

1.04-1.01

درجه نفوذ در oC25

0.1mm

D-5

40-30

50-40

70-60

100-85

120-100

نقطه نرمي

oC

D-36

63-55

60-52

56-49

52-45

49-42

كشش پذيري در oC25

cm

  D-113

حداقل 100

حداقل 100

حداقل 100

حداقل 100

حداقل 100

كاهش وزن پس از گرم كردن

wt%

D-6

حداكثر 0.2

حداكثر 0.2

حداكثر 0.2

حدكثر 0.5

حدكثر 0.2

افت درجه نفوذ پس از گرم كردن

%

D-6 و D-5

حداكثر 20

حداكثر 20

حداكثر 20

حداكثر 20

حداكثر 20

نقطه اشتعال

oC

D-92

حداقل 250

حداقل 250

حداقل 250

حداقل 225

250

حلاليت در CS2

wt%

D-4

حداقل 99.5

حداقل 99.5

حداقل 99.5

حداقل 99.5

حداقل 99.5

مواد آلي نامحلول در CS2

wt%

D-4

حداكثر 0.2

حداكثر 0.2

آزمون لكهآزمون لكه

ASHTO 102

منفي

منفي

منفي

منفي

منفي

جدول انواع قير راهسازی درجه بندي نفوذي و كاربردهاي آن

Comment

Penetration Grade

سخت ترين گريد

50-40

گريد معمولي كه در راه سازي بكار مي رود

70-60

با توجه به نوع كاربرد

100-85

با توجه به نوع كاربرد

150-120

نرمترين گريد كه براي مناطق سرد مثل شمال كانادا بكار مي رود

300-200

مزايا و معايب قیرهای راهسازی درجه بندي نفوذي مانند قیر 60/70

معايب

مزايا

پايه اين آزمايش تجربي بوده و هيچ پارامتر مهندسي مثل گرانروي در آن اندازه گيري نمي شود.

اين آزمايش در دماي 25 درجه سانتيگراد كه نزديك به شرايط واقعي جاده است انجام مي شود.

سرعت برش در هنگام آزمايش متغير و زياد       مي باشد و چون قير در حالت عادي رفتار يك سيال غير نيوتني را دارد روي آزمايش تاثير زيادي دارد.

ارتباط بهتري با خواص آسفالت در دماي پايين نسبت به آزمايش گرانروي كه در دماي 60 درجه سانتيگراد انجام مي شود،برقرار مي كند.

حساسيت حرارتي نمي تواند به وسيله يك آزمايش تنها تعيين شود.

حساسيت حرارتي با استفاده از اين آزمايش در دماهاي ديگر امكان پذير مي شود.

آزمايش اطلاعاتي را درباره دماهاي اختلاط و فشردگي نمي دهد.

آزمايش سريع و ارزان بوده و به آساني مي تواند در هر محل به انجام برسد.

مشخصات درجه بندي انواع قير 60/70 و 80/100 بر اساس استاندارد ASTM D-946 و تفاوت آن با AASHTO-M20

50-40

70-60

100-85

150-120

300-200

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

درجه نفوذ در ºС25

40

50

60

70

85

100

120

150

200

300

نقطه اشتعال در ظرف رو بازكيلولندبرحسب درجه فارنهايت

450

…..

450

…..

450

…..

425

…..

350

…..

كشش قير در ºС25با سرعت 5سانتيمتردر دقيقه برحسب سانتيمتر

100

…..

100

…..

100

…..

100

…..

100A

…..

حلاليت در تري كلرواتيلن

99.0

…..

99.0

…..

99.0

…..

99.0

…..

99.0

…..

درصددرجه نفوذقيرباقيمانده از آزمايش فيلم نازك نسبت به درجه نفوذ قيراصلي

+55

…..

+52

…..

+47

…..

+42

…..

+37

…..

كشش قير در ºС25با سرعت 5سانتيمتردر دقيقه روي باقيمانده از آزمايش فيلم نازك-سانتيمتر

……

…..

50

…..

75

…..

100

…..

100

…..

:A اگركشش در ºС25 كمتر از 100 سانتيمتر باشد قابل قبول است.مشروط بر اينكه درºС5/15 با آهنگ كشيدن قير معادل 5 سانتيمتر در دقيقه حداقل 100 سانتي متر باشد.

جدول مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب درجه نفوذ- AASHTO-M20

50-40

70-60

100-85

150-120

300-200

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

آزمايش درجه نفوذ در ºС25-100گرم-5ثانيه

40

50

60

70

85

100

120

150

200

300

نقطه اشتعال در ظرف رو بازكيلولندبرحسب درجه فارنهايت

450

…..

450

…..

450

…..

425

…..

350

…..

كشش قير در ºС25با سرعت 5سانتيمتردر دقيقه برحسب سانتيمتر

100

…..

100

…..

100

…..

100

…..

100

…..

حلاليت در تري كلرواتيلن برحسب درصد

99.0

…..

99.0

…..

99.0

…..

99.0

…..

99.0

…..

لعاب نازك قير :

در حرارت ºС163به مدت 5 ساعت:افت حرارتي

0.8

…..

0.8

….

0.1

…..

1.3

…..

1.5

درجه نفوذ قيرباقيمانده بر حسب درصد قير اوليه

58

…..

54

…..

50

…..

46

…..

40

…..

كشش قيرباقيمانده بر حسبCM در ºС25 با سرعت cm/min 5

…..

50

….

75

…..

100

…..

100

…..

آزمايش لكه (بر حسب مورد يا بر حسب مشخصات)

نتيجه منفي براي كليه قيرهاي فوق

حلال نفتا استاندارد

مقاله ها
تگ ها