محصولات صنعتی شرکت آویژه

محصولات

قیر معدنی

قیر معدنی

قیر معدنی [...]

قیر طبیعی

قیر طبیعی

قیر طبیعی [...]

گیلپدیا

گیلپدیا

گیلپدیا [...]

asphalt

asphalt

asphalt [...]

گیلسونایت

گیلسونایت

موم پارافین، موم اسکلت، نفت (واکسن)، روغن سفید، روغن پا (موم باقی مانده)در زمینه تولید انواع مختلف موم بسیار ویژه ای از موم پارافین در رده های سبک و سنگین نیز به طور کامل تصفیه شده و نیمه تصفیه شده صادر می شود. ما موم پارافین محصولات به مشتریان ارزش ما و از درجه کیفیت بالا از مواد خام [...]

foundry

foundry

foundry [...]