بزودی قیمت گیلسونایت افزایش مییابد

قیمت گیلسونایت تابع فصل برداشت آن میباشد.علاوه بر این قیمت قیر نفتی تاثیر بسزایی در قیمت گذاری گیلسونایت است که پس از افزایش 70 دلاری قیمت قیر بنظر میرسد حداقل 30 دلار در هر تن قیمت افزایش یابد.

برچسب ها

اشتراک گذاری در