اخبار تخصصی در خصوص صنعت گیلسونایت

اخبار تحلیلی در خصوص بازار داخلی و صادراتی گیلسونایت به مخاطب کمک میدهد زمان خرید و مقدار آن را به تناسب برنامه ریزی کنند.

 

بزودی قیمت گیلسونایت افزایش مییابد

قیمت گیلسونایت تابع فصل برداشت آن میباشد.علاوه بر این قیمت قیر نفتی تاثیر بسزایی در قیمت گذاری گیلسونایت است که پس از افزایش 70 دلاری قیمت قیر بنظر میرسد حداقل 30 دلار در هر تن قیمت افزایش یابد. [...]

04 آذر، 1396
339