عملیات

عملیات اصلی ما در خصوص تولید و صادرات این کالا عبارت است از:

حمل و نقل، ذخیره و تحویل گیلسونایت

بازرگانی گیلسونایت

توليد و تحويل تمام ترکیب براي پوشش سنگهاي آسيا، فرودگاهها و پلها

توسعه، تولید و تحویل تخصص و سفارشی محصولات ضد آب برای ساختمان ها، تونل ها و سازه ها

ارائه خدمات فنی که توسط زیرساخت های پیشرفته آزمایشگاهی و دانش تخصصی متخصص ما پشتیبانی می شود.